دانشنامه ۲۴ جلدی تفسیر مأثور قرآن با هدف تکمیل تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه و جمع‌آوری احادیث تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و سلم) در یک مجموعه کامل منتشر شده و دربردارنده نظرات و مطالب مفسران برجسته است. جامع‌ترین دانشنامه تفسیری روایی به زبان عربی با عنوان «موسوعة التفسیر المأثور» در ۲۴ جلد در جده(عربستان) چاپ […]

دانشنامه ۲۴ جلدی تفسیر مأثور قرآن با هدف تکمیل تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه و جمع‌آوری احادیث تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و سلم) در یک مجموعه کامل منتشر شده و دربردارنده نظرات و مطالب مفسران برجسته است.

جامع‌ترین دانشنامه تفسیری روایی به زبان عربی با عنوان «موسوعة التفسیر المأثور» در ۲۴ جلد در جده(عربستان) چاپ و منتشر شد.

به گزارش انواروب، تدوین و گردآوری احادیث این دانشنامه که به همت مرکز مطالعات قرآنی وابسته به مؤسسه علوم قرآن «امام شاطبی» جده منتشر شده است، ۱۰ سال به طول انجامیده است.

«نوح بن یحیی شهری»، سرپرست مؤسسه علوم قرآن «امام شاطبی» جده در این باره گفت: دانشنامه ۲۴ جلدی تفسیر مأثور قرآن با هدف تکمیل تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه و جمع‌آوری احادیث تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و سلم) در یک مجموعه کامل منتشر شده و دربردارنده نظرات و مطالب مفسران برجسته است.

وی افزود: احادیث این دانشنامه تفسیری، توسط ۵ نفر از اساتید تفسیر قرآن مورد تحقیق و ویراستاری قرار گرفته است.

مرکز مطالعات قرآنی وابسته به مؤسسه قرآنی «امام شاطبی» مرکزی تخصصی در حوزه پژوهش‌های قرآنی است که تاکنون ۳۷ اثر در موضوعات مختلف همچون برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشنامه‌های علمی و دو فصلنامه قرآنی منتشر کرده است./ایکنا