دولت مصر برای جلوگیری از ورود مردم غزه، ضخامت و ارتفاع دیوار مرزی جداکننده غزه از شبه جزیره سینا را افزایش داد./هم‌میهن

دولت مصر برای جلوگیری از ورود مردم غزه، ضخامت و ارتفاع دیوار مرزی جداکننده غزه از شبه جزیره سینا را افزایش داد./هم‌میهن