آرمان ملی: یک نماینده مجلس یازدهم در خصوص اخراج برخی اساتید دانشگاه اظهار داشت: ما اگر بخواهیم جلوی این آسیب و درد عمیق را بگیریم که به سرنوشت خیلی از کشورهای در حال توسعه دچار نشود و نخبگان از آن کشور مهاجرت نکنند. یک راهکار این است که ما نسبت به فضای دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه، […]

آرمان ملی: یک نماینده مجلس یازدهم در خصوص اخراج برخی اساتید دانشگاه اظهار داشت: ما اگر بخواهیم جلوی این آسیب و درد عمیق را بگیریم که به سرنوشت خیلی از کشورهای در حال توسعه دچار نشود و نخبگان از آن کشور مهاجرت نکنند.

یک راهکار این است که ما نسبت به فضای دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، نخبگان، پزشکان، مهندسان و حقوقدانان در بخش‌های مختلف نگاه عاقلانه‌تری باید داشته باشیم. جلیل رحیمی جهان‌آبادی گفت: اخراج اساتید دانشگاه چه ۱۰۰ نفر چه ۵۰ نفر باشد، امروز در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها فضای روانی‌ای در دانشگاه‌ها ایجاد کرده است که بسیار نامناسب است. دو نفر از اعضای هیأت علمی از خراسان به من مراجعه کردند و گفتند هر دو اخراج شده‌اند. به عنوان کسی که چندین سال نماینده مجلس هستم و نمی‌دانم بعد از نماینده مجلس رابطه من هم با دانشگاه قطع می‌شود و اخراج می‌شوم یا خیر، با دیدن رزومه‌ این دو نفر افسوس خوردم. آنها دو نخبه فکری در حوزه کاری خودشان بودند که یکی در رشته کشاورزی و دیگری علوم سیاسی است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: باور من بر این است که این کار جز آسیب و ضرر و ایجاد فضای روانی نامناسب، مهاجرت بیشتر نخبگان و جز ضرر و زیانی که ما بیشتر در کشور متحمل آن می‌شویم هیچ حاصلی برای کشور ندارد. به عنوان فردی که ۲۳ -۲۴ سال است هیأت علمی دانشگاه و ۷ – ۸ سال نماینده مجلس هستم، می‌گویم که این کار یک کار نادرست و اشتباه است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: باور من بر این است که این حرف یک حرف درست در کشور است که وقتی ما وارد جنگ و نبردی با دشمن می‌شویم با دشمن همنوایی نکنیم؛ چه استاد دانشگاه و چه نماینده مجلس یا مردم عادی. اما این هم که ما بگوییم هر نقدی همنوایی با دشمن است، نادرست است. هر نقدی همنوایی با دشمن نیست. هر نقدی وقتی با جامعه مطرح می‌شود حرف دشمن نیست؛ اگر نقد و ایراد و صحبت استاد دانشگاه در کلاس درس و پیرامون سیاست‌های جاری و یا پیرامون سیاست‌هایی که در جامعه اعمال می‌کنیم، نباشد و نقد خود را بیان نکنند و اگر فردی متخصص نقد نکند، پس چه کسی باید ما را نقد کند؟! من نماینده مجلس هستم چه کسی باید عملکرد بنده را نقد کند؟ هم مردم عادی و هم جامعه نخبه دانشگاهی این حق را دارد. من بر حسب وظیفه یا به یک نقد پاسخ دارم و یا پاسخ ندارم؛ که در این صورت می‌شنوم و قبول می‌کنم. باور من بر این است که این اقدامات نادرست، و خلاف مصالح کشور است. جهان‌آبادی تاکید کرد: اکنون موج مهاجرت پزشکان و پرستاران، مهندسان و حقوقدانان را داریم