انواروب:سازمان مرکزی آمار فلسطین روز سه شنبه (۱۰ دی ماه ۱۳۹۲) در گزارش خود وضعیت فلسطینیان در پایان سال جاری را تشریح کرد.در این گزارش می خوانیم: « تعداد فلسطینیان در سراسر جهان ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد می شود که ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در فلسطین و ۵ میلیون و […]

انواروب:سازمان مرکزی آمار فلسطین روز سه شنبه (۱۰ دی ماه ۱۳۹۲) در گزارش خود وضعیت فلسطینیان در پایان سال جاری را تشریح کرد.
در این گزارش می خوانیم: « تعداد فلسطینیان در سراسر جهان ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد می شود که ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در فلسطین و ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشورهای عربی و ۶۶۵ هزار نفر دیگر هم در کشورهای خارجی زندگی می کنند.»
این گزارش می افزاید: « نزدیک به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کرانه باختری و ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در نوار غزه زندگی می کنند.»
سازمان مذکور خاطرنشان ساخت: « مجموع آوارگان ساکن فلسطین به ۲/۴۴ درصد می رسد که ۲/۴۱ درصد در کرانه باختری و ۸/۵۸ درصد در نوار غزه به سر می برند.»
در بخش دیگر این گزارش خاطرنشان شده است: « میزان زاد و ولد در بازه زمانی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۹ به ۴/۴ درصد رسید، حال انکه میزان زاد و ولد در سال ۱۹۹۷ میلادی به ۰/۶ درصد رسید که سهم کرانه باختری از این میزان، ۰/۴ درصد و سهم نوار غزه ۲/۵ درصد بود.»
سازمان یاد شده تاکید کرد: میانگین بارداری به ویژه در سنین بارداری زودهنگام (۱۵ تا ۲۴) کاهش یافت و میانگین حجم خانواده به ۳/۵ نفر در سال ۲۰۱۲ رسید، حال انکه میانگین حجم خانواده ۴/۶ نفر در سال ۱۹۹۷ بود.
تعداد جمعیت فلسطینیان تا پایان سال جاری به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسید، حال آنکه تعداد یهودیان تا پایان سال ۲۰۱۲ به ۶ میلیون نفر رسید (بنا به برآوردهای مراکز آماری اسرائیل) و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری شمار یهودیان به ۶ میلیون و یکصد هزار نفر برسد.
این سازمان در گزارش خود تاکید کرد: جمعیت فلسطینیان ساکن اراضی فلسطینی تا پایان سال ۲۰۲۰ بیشتر از تعداد یهودیان خواهد بود.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین