انواروب: حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۹.4  درصد آراء به تنهایی تشکیل دولت خواهد داد.   به گزارش وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه، کل آراء ماخوذه شمارش شد. بر اساس نتایج اعلام شده حزب حاکم عدالت و توسعه پیروز این انتخابات شده […]

انواروب: حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۹.4  درصد آراء به تنهایی تشکیل دولت خواهد داد.

 

به گزارش وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه، کل آراء ماخوذه شمارش شد.

بر اساس نتایج اعلام شده حزب حاکم عدالت و توسعه پیروز این انتخابات شده است.

 حزب عدالت و توسعه ۴۹.4 درصد آراء را به خود اختصاص داده است.

با این نتایج حزب عدالت و توسعه به تنهایی تشکیل دولت خواهد داد.

نتایج حاصل از شمارش ۹۵ درصد از کل آراء ماخوذه بصورت ذیل منتشر شده است:

حزب عدالت و توسعه % ۴۹.۴ – ۳۱۶ نماینده

حزب جمهوریخواه خلق % ۲۵.۲ – ۱۳۳ نماینده

حزب حرکت ملی % ۱۱.۹ – ۴۲ نماینده

حزب دموکراتیک خلقها % ۱۰.۳ – ۵۹ نماینده

سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات در رابطه با انتخابات پارلمانی اول نوامبر در ترکیه توضیحاتی ارائه کرد.

گوون اعلام کرد که احزاب عدالت و توسعه، جمهویخواه خلق، حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلقها حدنصاب آراء را کسب کرده اند.

سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات همچنین گفت:”بر اساس نتایج غیررسمی این انتخابات، احزاب عدالت و توسعه، جمهویخواه خلق، حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلقها حدنصاب ده درصدی را کسب کرده اند. نتایج قطعی با توجه به مهلت اعتراض ها 11 الی 12 روز آینده اعلام خواهد شد.”

 

عدالت و توسعه و رسیدن به هدف از دست رفته

با این نتیجه، حزب عدالت و توسعه، نتایج به دست آمده در انتخابات ماه ژوئن گذشته را جبران کرد. آرای این حزب ۸.۶ درصد بیشتر از آرایش در انتخابات گذشته یعنی معادل ۵۹ کرسی است.

حزب ملت جمهوری‌خواه همان نتیجه پیشین را به دست آورده است. اما حزب کُرد ملل دموکرات ۲.۸ درصد آرای گذشته یعنی چیزی معادل ۲۱ کرسی را از دست داده است. بزرگترین بازنده حزب جنبش ملی است که آرایی معادل ۴.۳ درصد یا به عبارتی ۳۸ کرسی را نسبت به انتخابات گذشته از دست داده است.

شایان ذکر است که حزب عدالت و توسعه در شهر «اوسمانیه» پایگاه حزب جنبش ملی، ۲ کرسی از ۴ کرسی را از آن خود کرد.

در انتخابات جاری ۱۶ حزب با یکدیگر رقابت می‌کنند.