انوار وب: دادگاهی در قاهره روز چهارشنبه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر را به جرم سوء استفاده مالی به سه سال زندان محکوم کرد.  جمال و علا دو پسر حسنی مبارک نیز به دلیل سوء استفاده از اموال عمومی هریک به چهار سال زندان محکوم شدند.براساس حکم دادگاه آنان بودجه تعمیرات و نگاهداری کاخ […]

انوار وب: دادگاهی در قاهره روز چهارشنبه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر را به جرم سوء استفاده مالی به سه سال زندان محکوم کرد.
 

جمال و علا دو پسر حسنی مبارک نیز به دلیل سوء استفاده از اموال عمومی هریک به چهار سال زندان محکوم شدند.
براساس حکم دادگاه آنان بودجه تعمیرات و نگاهداری کاخ های ریاست جمهوری را به مصرف شخصی و نوسازی منازل خود می رساندند.
مبارک و پسرانش همچنین به حدود سه میلیون دلار جریمه و بازپرداخت ۱۲۵ میلیون پوند مصری ( حدود هفده ونیم میلیون دلار) به خزانه دولت محکوم شدند.
آنان در گذشته مبلغ ۱۲۰میلیون پوند مصری را به دولت بازگردانده بودند.
منبع: اخبار جهان اسلام