انوار وب:  سیاستمدار تازه مسلمان کشور کوچک مالت در جنوب اروپا اعلام کرده است که در انتخابات پرلمان اروپایی در ماه می شرکت می کند.به گزارش خبرگزاریها ،ماریو فاروگیا بورگ،سیاستمدار مشهور «مالتی» که یک تازه مسلمان است قرار است در انتخابات پارلمان اروپایی شرکت کند.عضو انجمن محلی سابق حزب راست گرای ملی گرا که دو […]

انوار وب:  سیاستمدار تازه مسلمان کشور کوچک مالت در جنوب اروپا اعلام کرده است که در انتخابات پرلمان اروپایی در ماه می شرکت می کند.
به گزارش خبرگزاریها ،ماریو فاروگیا بورگ،سیاستمدار مشهور «مالتی» که یک تازه مسلمان است قرار است در انتخابات پارلمان اروپایی شرکت کند.
عضو انجمن محلی سابق حزب راست گرای ملی گرا که دو سال پیش این حزب را برای پیوستن به حزب کارگر ترک کرد در گفتگو به مالتا تودی گفت: ژوزف موسکات،رییس این حزب ازمن درخواست کرد تا در این انتخابات اروپایی در ماه می شرکت کنم و من هم این دعوت را پذیرفتم.
بورگ خاطرنشان کرد که برنامه او تمرکز بر مسائل اجتماعی مانند طرح های ریاضت اقتصادی و مهاجرت است.
وی در این باره گفت:من از نیازمندان،افراد ضعیف و آنهایی که درخطر فراموش شدن قرار دارند،حمایت می کنم؛این ها افرادی هستند که از سیاست های ریاضت اقتصادی حمایت شده از سوی دولت های محافظه کار رنج می برند.
آمار رسمی در مورد تعداد مسلمانان در کشور مالت وجود ندارد اما براساس آمار غیر رسمی، جمعیت مسلمان این جزیره کوچک در در جنوب اروپا که 400 هزار در آن زندگی می کنند، حدود 6 هزار نفر است.
کشور مالت تنها دارای یک مسجد است که در سال 1978 که توسط انجمن جهانی اسلامی کشف شد
منبع: اخبار جهان اسلام