انواروب: به گزارش خبرگزاری ها، خانم “آنجوم رحمن”، بانوی مسلمان نیوزلندی اعلام کرد که قصد دارد در اقدامی بی سابقه در انتخابات محلی این کشور حضور یابد و نامزد شود.گفته می شود، این اولین باری است که در کشور نیوزلند یک زن مسلمان وارد عرصه سیاسی می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد […]

انواروب: به گزارش خبرگزاری ها، خانم “آنجوم رحمن”، بانوی مسلمان نیوزلندی اعلام کرد که قصد دارد در اقدامی بی سابقه در انتخابات محلی این کشور حضور یابد و نامزد شود.
گفته می شود، این اولین باری است که در کشور نیوزلند یک زن مسلمان وارد عرصه سیاسی می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد همه مسلمانان نیوزلند از او اعلام حمایت کرده اند.
قابل ذکر است خانم “آنجوم رحمن” که دانش آموخته رشته “حسابداری حقوقی” است، خود را نامزد انتخابات شورای شهر “هامیلتون” کرده است.
وی در این باره گفت: بنده معتقدم که در صورت حضورم در عرصه سیاسی، می توانم در زمینه اقتصادی به نفع کشورم گام بردارم و در بهبود وضعیت اقتصادی هموطنانم مؤثر باشم.
در همین حال سیاستمداران و کارشناسان مسائل سیاسی نیوزلند از حضور این زن مسلمان در عرصه سیاسی و انتخاباتی استقبال کرده و این حضور را نشان دهنده آزادی حضور انواع طیف های سیاسی، اجتماعی و دینی در فرایند سیاسی نیوزلند دانسته اند.