عملیات طوفان اقصی به جهان ثابت کرد که رژیم صهیونیستی بزرگترین خطر علیه بشریت است. پس‌از آنکه این رژیم چندماهی با خودش درگیر شد، جهان روی آرامش دید… عملیات طوفان‌اقصی نقطهٔ عطف تاریخی‌ای را نه تنها برای جهان عرب و اسلام، بلکه برای تمام جهانیان رقم زد. پس‌ از این ماجرا، هر سگی جلوی شما […]

عملیات طوفان اقصی به جهان ثابت کرد که رژیم صهیونیستی بزرگترین خطر علیه بشریت است. پس‌از آنکه این رژیم چندماهی با خودش درگیر شد، جهان روی آرامش دید…
عملیات طوفان‌اقصی نقطهٔ عطف تاریخی‌ای را نه تنها برای جهان عرب و اسلام، بلکه برای تمام جهانیان رقم زد.
پس‌ از این ماجرا، هر سگی جلوی شما از آزادی و حقوق بشر و زن و کودک در غرب پارس کرد، به صورتش تُف کن.

محمود سالم جندی

ترجمهٔ: ولی‌الله رفیعی