خاله منزلت و جایگاه والایی در اسلام دارد و چرا شایسته چنین منزلتی نباشد، در حالی که خواهر مادر می باشد. از حضرت علی -رضی الله عنه- روایت شده که پیامبر -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خاله به منزله مادر است. چ باید نسبت به خاله مهربان بود و بدو نیکی کرد و […]

خاله منزلت و جایگاه والایی در اسلام دارد و چرا شایسته چنین منزلتی نباشد، در حالی که خواهر مادر می باشد. از حضرت علی -رضی الله عنه- روایت شده که پیامبر -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خاله به منزله مادر است. چ

باید نسبت به خاله مهربان بود و بدو نیکی کرد و احترام گذاشت.

بر اساس یک روایت که از نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نقل شده، خوبی به خاله باعث کفاره گناهان انسان می گردد.

مردی نزد رسول اله-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد و گفت ای رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- مرتکب گناه بزرگی شده ام. آیا امکان توبه برایم وجود دارد؟ نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسیدند: آیا مادرت زنده است؟ وی گفت: نه. نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم-پرسیدند: آیا خاله ات زنده است؟ گفت: بله. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: به خاله ات خوبی کن.

 

عبدالله بن زبیر-رضی الله عنه- از جهت خاله اش ام المومنین عائشه-رضی الله عنها- شرافت بزرگی بدست آورد چرا که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- به حضرت عائشه-رضی الله عنها- گفتند: خودت را به اسم فرزندت کنیه بده. و کنیه حضرت عائشه-رضی الله عنها- “ام‌عبدالله” شد.

 

خاله تو خاله فرزندانت بوده و خاله پدر ومادرت نیز خاله خودت می باشند.

 

د. سليمان الحوسني