انواروب:دادگاه جنوب روسیه طی یك تصمیم ضداسلامی، حكم سوزاندن ترجمه‌های موجود قرآن كریم در این كشور و منع انتشار آن را صادر كرد.به گزارش تقریب، دادگاه “نووسیسك” در جنوب روسیه، طی تصمیمی كه اعتراض مسلمانان را برانگیخت، حكم داد كه تمام ترجمه‌های قرآن كریم كه بیشترین درصد انتشار را در این كشور دارند، سوزانده شوند […]

انواروب:دادگاه جنوب روسیه طی یك تصمیم ضداسلامی، حكم سوزاندن ترجمه‌های موجود قرآن كریم در این كشور و منع انتشار آن را صادر كرد.
به گزارش تقریب، دادگاه “نووسیسك” در جنوب روسیه، طی تصمیمی كه اعتراض مسلمانان را برانگیخت، حكم داد كه تمام ترجمه‌های قرآن كریم كه بیشترین درصد انتشار را در این كشور دارند، سوزانده شوند و از انتشار مجدد آنها جلوگیری شود. این دادگاه قانون “ممنوعیت انتشار كتب افراطی” را دلیل این حكم عنوان كرده است.
سازمان‌های دفاع از حقوق بشر عنوان كرده اند كه این تصمیم در آینده ای بسیار نزدیك منجر به ممنوعیت انتشار خود قرآن كریم نیز می‌شود.
“احمد یارلیكانوف” كارشناس اسلامی در آكادمی علوم روسیه در این باره اظهار داشت: با این حكم، در آستانه ممنوعیت انتشار خود قرآن نیز قرار داریم.
در اعتراض به حكم دادگاه مذكور، شورای مفتیان روسیه به “پوتین” رئیس جمهور این كشور هشدار داده است كه تأیید حكم دادگاه موجب ایجاد تنش‌های مذهبی و نژادی خواهد شد.
شایان ذكر است در سال ۲۰۰۲ میلادی قانون “مبارزه با افراطی‌گری” در روسیه به تصویب رسید و بر اساس این قانون، دادگاه نووسیسك چندین كتاب را در لیست سیاه خود قرار داد و از انتشار آنها جلوگیری كرد. این دادگاه در سال ۲۰۱۲ نیز از انتشار ۶۵ كتاب اسلامی در سراسر كشور روسیه از جمله “صحیح بخاری”، “صحیح مسلم” و “ریاض الصالحین” جلوگیری به عمل آورد.