💢 حماس رسما انتقال دفاتر خود از دوحه به ترکیه را تکذیب کرد 🔹رئیس جنبش حماس در کرانه باختری با تکذیب شایعات مربوط به فشارها برای انتقال دفاتر این جنبش از قطر به ترکیه، تاکید کرد که حماس دفاتر خود را به هیچ مکانی خارج از دوحه منتقل نخواهد کرد.

 

💢 حماس رسما انتقال دفاتر خود از دوحه به ترکیه را تکذیب کرد

🔹رئیس جنبش حماس در کرانه باختری با تکذیب شایعات مربوط به فشارها برای انتقال دفاتر این جنبش از قطر به ترکیه، تاکید کرد که حماس دفاتر خود را به هیچ مکانی خارج از دوحه منتقل نخواهد کرد.