انوار وب: حسام بدران سخنگوی جنبش حماس گفت: همه اقدامات و جرم و جنایات و سرکوبگری هایی که رژیم اشغالگر اسراییل مرتکب می شود نمی تواند در مسیر انتفاضه فلسطین خللی ایجاد کند. رژیم اشغالگر قدس چاره ای جزء خروج از سرزمین فلسطین ندارد. به نقل از تلویزیون الاقصی، حسام بدران سخنگوی جنبش حماس گفت: […]

انوار وب: حسام بدران سخنگوی جنبش حماس گفت: همه اقدامات و جرم و جنایات و سرکوبگری هایی که رژیم اشغالگر اسراییل مرتکب می شود نمی تواند در مسیر انتفاضه فلسطین خللی ایجاد کند. رژیم اشغالگر قدس چاره ای جزء خروج از سرزمین فلسطین ندارد.

به نقل از تلویزیون الاقصی، حسام بدران سخنگوی جنبش حماس گفت: رژیم صهیونیستی در نهایت چاره ای جزء خروج از سرزمین فلسطین ندارد.

وی افزود: اصل مطلب این است که ما بر حقیم و حق پیروز است. ممکن نیست صاحبان حق از مطالبات خود عدول کنند و تسلیم رژیم باطل اسراییل شوند. رژیم اسراییل که در این سرزمین مبارک  ایجاد شده ، رژیمی غاصب و اشغالگر است. اسراییل یک غده سرطانی غیر طبیعی در منطقه است.

سخنگوی حماس در ادامه افزود: اسراییل با وجود همه امکانات مالی و مادی و تجهیزاتی که دارد  چون باطل است دوام ندارد. ما معتقدیم که بر حقیم و اسراییل باطل است. البته که خود اسراییلی ها نیز می دانند غیر قانونی و باطل هستند.

بدران گفت : ما باید مقاومت کنیم. تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد مقاومت نیز جریان دارد. ما شاهد آرامش هستیم ولی این آرامش قبل از طوفان است. آن چه  ما امروز در انتفاضه قدس شاهدیم ابتکاری به تمام معنای کلمه است. شعله ور شدن انتفاضه جدید در این مرحله حساس و اوضاع مبهم منطقه ای و بین المللی رژیم اشغالگر و همه متحدان و هم پیمانان آن را شوکه کرد.

سخنگوی حماس هم چنین خاطر نشان کرد: ما می دانیم که ملت فلسطین از چه ظرفیت و قدرت زیادی برخوردار است. ملت فلسطین با همه توان و تلاش از مقدسات ، سرزمین فلسطین و مسجد الاقصی حمایت می کند. انتفاضه آغاز شده و ادامه می یابد. همه عوامل برای ادامه انتفاضه مهیاست. بنابراین همه اقدامات و جرم و جنایات و سرکوبگری هایی که رژیم اشغالگر اسراییل مرتکب می شود نمی تواند در مسیر انتفاضه فلسطین خللی ایجاد کند. رژیم اشغالگر قدس چاره ای جزء خروج از سرزمین فلسطین ندارد.

منبع: خبرگزاری قدس