اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری گفت: حتی اگر معلمان مدارس محجبه باشند و دانش آموزان نتوانند صورت معلم خود را ببینند، باز هم این مساله مشکلی را به وجود نمی آورد.   به گزارش «انواروب»، اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری از زنان نقاب پوش در انگلستان حمایت کرد. “لرد ویلیامز” اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری […]

اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری گفت: حتی اگر معلمان مدارس محجبه باشند و دانش آموزان نتوانند صورت معلم خود را ببینند، باز هم این مساله مشکلی را به وجود نمی آورد.

 

به گزارش «انواروب»، اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری از زنان نقاب پوش در انگلستان حمایت کرد. “لرد ویلیامز” اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری در مصاحبه خود اعلام کرد که ما نباید از حجاب زنان محجبه ترس داشته باشیم؛ چرا که اصولا خطری از این ناحیه متوجه جامعه ما نمی شود. او افزود: حتی اگر معلمان مدارس محجبه باشند و دانش آموزان نتوانند صورت معلم خود را ببینند، باز هم این مساله مشکلی را به وجود نمی آورد. او همچنین نگرانی برخی در زمینه اینکه کودکان انگلیسی نمی توانند با آموزگار محجبه ارتباط برقرار کنند و این مساله می تواند به تحصیلشان ضربه وارد کند را رد کرد.

 سخنان این کشیش بلند پایه در واکنش به اظهارات اخیر دیوید کامرون مطرح می شود که خواستار ممنوعیت برقع در مدارس و دادگاه ها شده بود. دیوید کامرون با بیان اینکه اکنون ممنوعیت برقع در برخی کشورهای اروپایی اعمال شده است، اعلام کرد که این ممنوعیت در مدارس و دادگاه ها بجاست و ما نیز می توانیم برقع را ممنوع کنیم. اسقف اعظم پیشین کلیسای کانتربری همچنین با بیان اینکه پوشش حجاب یک مساله دینی است که اسلام تاکید فراوانی به آن دارد گفت که باید مردم در انجام باورهای مذهبی خود آزاد باشند و نباید به بهانه های گوناگون، آزادی در انجام فرائض دینی را از مردم سلب کنیم.

منبع:  جام