انواروب: چهارمین دیدار دانش‌آموختگان و  فیض‌یافتگان حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد با اساتید و مربیان، طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (29 و 30 شهریور 1396) در حوزه علمیه برگزار می گردد.   انوارالعلوم خیرآباد از تمامی دانش‌آموختگان و فیض‌یافتگان این مدرسه دینی دعوت به‌عمل می‌آورد با حضوری پرشور، رونق بخش این دیدار صمیمی و معنوی […]

 

انواروب: چهارمین دیدار دانش‌آموختگان و  فیض‌یافتگان حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد با اساتید و مربیان، طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (29 و 30 شهریور 1396) در حوزه علمیه برگزار می گردد.

 

انوارالعلوم خیرآباد از تمامی دانش‌آموختگان و فیض‌یافتگان این مدرسه دینی دعوت به‌عمل می‌آورد با حضوری پرشور، رونق بخش این دیدار صمیمی و معنوی باشند.