انواروب: خبرگزاری فرانسه از تائید حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش از سوی دادگاه عالی این کشور خبر داده است. رحمان نظامی رهبر جماعه الاسلامیه بنگلادش به جرم جنایت در جریان خیزش های سال ۱۹۷۱ به اعدام محکوم شده است. منبع: شفقنا

انواروب: خبرگزاری فرانسه از تائید حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش از سوی دادگاه عالی این کشور خبر داده است.

رحمان نظامی رهبر جماعه الاسلامیه بنگلادش به جرم جنایت در جریان خیزش های سال ۱۹۷۱ به اعدام محکوم شده است.
منبع: شفقنا