انواروب: خاخام اعظم یهودیان شرقی در اسرائیل روز گذشته در سخنانی تصریح کرد که طبق آیین یهود، غیر یهودیان حق زندگی در فلسطین اشغالی را ندارند. به نقل از شبکه دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی، خاخام اعظم یهودیان شرقی تاکید کرد که طبق آیین یهود، غیر یهودیان تنها زمانی می توانند در فلسطین اشغالی زندگی کنند […]

انواروب: خاخام اعظم یهودیان شرقی در اسرائیل روز گذشته در سخنانی تصریح کرد که طبق آیین یهود، غیر یهودیان حق زندگی در فلسطین اشغالی را ندارند.

به نقل از شبکه دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی، خاخام اعظم یهودیان شرقی تاکید کرد که طبق آیین یهود، غیر یهودیان تنها زمانی می توانند در فلسطین اشغالی زندگی کنند که پیرو قوانین هفتگانه نوح باشند.

وی افزود که اگر غیر یهودیان از هیچیک از قوانین هفتگانه نوح پیروی نکنند، به عربستان سعودی فرستاده می شوند.

این خاخام تندرو یهودی اظهار داشت که اگر ما قدرت و زور داشتیم اکنون غیر یهودیان در اسرائیل ( فلسطین اشغالی) زندگی نمی کردند اما ما ضعیف هستیم و چشم انتظار ظهور منجی حقیقی تا ما را از این وضعیت نجات دهد.

به گفته این خاخام، تنها دلیل سکونت غیر یهودیان در فلسطین اشغالی، خدمت به یهودیان است. وی تصریح کرد: اگر آن ها در اسرائیل زندگی نکنند چه کسی به یهودیان خدمت می کنند و کارهای نظافت آنان را انجام می دهد؟ پس ما برای همین کار آن ها را اینجا نگه داشته ایم.

گفتنی است که “اسحاق یوسف” خاخام اعظم یهودیان شرقی فرزند “عوفادیا یوسف” خاخام اعظم سابق است که در سال 2013 و در سن 93 سالگی فوت کرد.

لازم به ذکر است که در نتیجه اشغال فلسطین در سال 1948 دست کم یک میلیون و نیم فلسطینی آواره شدند که اکنون جمعیت آوارگان فلسطینی به 6 میلیون نفر رسیده است.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین