وقتی که المعتصم بالله خشمگین شد شهر(عمروریه) بزرگ ترین سنگر و دژ بیزانسی‌ها را فتح کرد…‌ وقتی که معاویه بن ابی سفیان-رضی الله عنه- خشمگین شد! برای اولین بار در تاریخ مسلمانان، با کشتی به روم حمله کرد ..‌… وقتی که صلاح الدین ایوبی-رحمه الله- خشمگین شد! قسم خورد که تا فلسطین را به مسلمانان […]

وقتی که المعتصم بالله خشمگین شد شهر(عمروریه) بزرگ ترین سنگر و دژ بیزانسی‌ها را فتح کرد…‌

وقتی که معاویه بن ابی سفیان-رضی الله عنه- خشمگین شد! برای اولین بار در تاریخ مسلمانان، با کشتی به روم حمله کرد ..‌…

وقتی که صلاح الدین ایوبی-رحمه الله- خشمگین شد! قسم خورد که تا فلسطین را به مسلمانان بر نگرداند،لبخند نمی‌زند…..

وقتی  که عبدالرحمن غافقی خشمگین شد ! لشکر مسلمانان را به وسط پاریس رساند…‌‌

وقتی که محمد فاتح خشمگین شد! شهر قسطنطنیه (استانبول )بزرگ ترین سنگر و قلعه روم را فتح کرد .

وقتی که علما و فرمان روایان امروز جهان اسلام خشمگین شدند!
یک پیام نارضایتی را برای سازمان ملل متحد فرستادند !

احسان الفقیه