انوار وب: وزير کشور ترکيه از تلاش ناکام براي کودتا عليه دولت اين کشور و دستگيري چندين متهم خبر داد.به گزارش شبکه خبري روسيا اليوم، افکان علا، وزير کشور ترکيه در سخناني اعلام کرد: با بازداشت تعدادي از حاميان جنبش مخالف “خدمت”، تلاش براي کودتا در کشور ناکام ماند. رسانه‌هاي ترکيه‌اي به نقل از اين […]

انوار وب: وزير کشور ترکيه از تلاش ناکام براي کودتا عليه دولت اين کشور و دستگيري چندين متهم خبر داد.به گزارش شبکه خبري روسيا اليوم، افکان علا، وزير کشور ترکيه در سخناني اعلام کرد: با بازداشت تعدادي از حاميان جنبش مخالف “خدمت”، تلاش براي کودتا در کشور ناکام ماند.

رسانه‌هاي ترکيه‌اي به نقل از اين مقام ترکيه‌اي گزارش دادند: براي نيل به اين هدف “فعاليت‌هاي خرابکارانه” از 10 سال پيش آغاز شده اما سرويس امنيت و اطلاعات ترکيه اين طرح‌ را ناکام گذاشته است.

پليس ترکيه روز گذشته دست به عمليات امنيتي در استانبول و چند شهر ديگر زد که در جريان اين عمليات، ده‌ها تن از حاميان جنبش “خدمت” از جمله چندين روزنامه نگار که مخالف دولت ترکيه و از نزديکان به فتح الله گولن هستند، بازداشت شدند.
منبع: روزنامه آفرینش