خوشا به حال روزه دارانی که… ✅خوشا به حال روزه دارانی که به منزلت و ارزش ماه رمضان پی برده اند و قدر آن را می دانند. ✅خوشا به حال روزه دارانی که، تمام اعضاء و جوارح آنها روزه دارد. زبان خود را از غیبت، تهمت و طعنه زدن حفظ می کنند. دست و پای […]

خوشا به حال روزه دارانی که…

✅خوشا به حال روزه دارانی که به منزلت و ارزش ماه رمضان پی برده اند و قدر آن را می دانند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که، تمام اعضاء و جوارح آنها روزه دارد. زبان خود را از غیبت، تهمت و طعنه زدن حفظ می کنند. دست و پای را از هر چیزی که خدا منع نموده، باز می دارند و چشم های شان به چیزهای حرام ننگریسته و گوش های‌شان را از هر حرام حفظ می کنند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که برای سالم ماندن روزه شان تلاش می کنند و به همین منظور کمر همت را بسته اند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که در این ماه بیشتر قرآن تلاوت کرده و در آن تدبر می کنند.  

✅خوشا به حال روزه دارانی که به نماز شب پایبند هستند و سعی می کنند تا بعد از رمضان هم نماز شب شان فوت نشود.  

✅خوشا به حال روزه دارانی که دست یاری به سوی نیازمندان دراز می کنند و با افطاری یا سحری دادن افراد محتاج در اجر و پاداش آنها سهیم می‌شوند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که تلاش می کنند تا حق کسی را پایمال نکنند و کسی از دست و زبان آنها آزار و اذیت نبیند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که به تن پروری نمی‌پردازند و سعی می‌کنند میانه روی و اعتدال را رعایت کنند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که به خود آمده و از خواب غفلت بیدار شده‌اند و سعی می کنند برای آخرت خود توشه ای فراهم کنند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که سعی می کنند دهه آخر رمضان را به اعتکاف بنشینند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که با اتمام ماه رمضان اندوهگین شده و از اینکه این فرصت استثنایی رو به پایان است، تأسف می خورند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که با خود عهد بسته اند، بعد از ماه رمضان به گرفتن روزه نفلی پایبند باشند.

✅خوشا به حال روزه دارانی که با دیدن ماه شوال از خدا طلب مغفرت می کنند و این ماه رحمت را با استغفار به پایان می رسانند.

منبع: صیدالفوائد (با اختصار)
ترجمه: انواروب