در احادیث بشارت‌ها و مژده‌های زیادی برای نمازگزاران بالاخص برای کسانی که پایبند به نماز جماعت هستند، بیان شده در مطلب زیر برخی از این بشارت‌ها ذکر می‌گردد. 🔹 ۱٫ ایستادن در صف اول. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خدا و فرشتگان بر کسانی که در صف اول هستند، درود می فرستند. 🔸 […]

در احادیث بشارت‌ها و مژده‌های زیادی برای نمازگزاران بالاخص برای کسانی که پایبند به نماز جماعت هستند، بیان شده در مطلب زیر برخی از این بشارت‌ها ذکر می‌گردد.

🔹 ۱٫ ایستادن در صف اول.
پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خدا و فرشتگان بر کسانی که در صف اول هستند، درود می فرستند.

🔸 ۲٫ باز شدن درهای آسمان
وقتی شخص تکبیر تحریمه را می گوید و دعای استفتاح را می خواند درهای آسمان برایش گشود می شوند. حضرت ابن عمر-رضی الله عنه- می گوید: ما به همراه پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نماز می خواندیم که شخصی گفت: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا. نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسیدند: چه کسی این ذکر را خواند. شخصی گفت: من ای رسول خدا!. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: شگفت زده شدم از این کلمه؛ چرا که درهای آسمان برای این کلمه باز شد. ابن عمر-رضی الله عنه- می گوید: از زمانی که این سخن را از پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- شنیدم تاکنون این ذکر را (در اول نماز به هنگام تکبیرة الاحرام) ترک نکردم.

🔹 ۳٫ وقتی صف را به کامل می کند.
نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خدا و فرشتگان بر کسی که صف را متصل می کند، درود می فرستند. و هرکسی که جای خالی صفی را پر کند، خداوند بخاطر این کارش، یک درجه بر منزلت او می افزاید.

🔸 ۴٫ همزمان شدن آمین نمازگزار با آمین فرشتگان
پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هرگاه امام “آمین” گفت، شما هم “آمین” بگویید. هرکس “آمین” گفتنش با “آمین” گفتن فرشتگان همزمان شود، تمام گناهان گذشته‌اش بخشوده می شود.

🔹 ۵٫ وقت گفتن ربنا و لک الحمد.
وقتی که شخص “ربنا و لک الحمد” می گوید بیش از سی فرشته تلاش می کنند تا نسبت به برداشتن و نوشتن ثواب این ذکر از یکدیگر سبقت بگیرند.
رفاعه بن رافع-رضی الله عنه- می گوید: روزی ما پشت سر پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نماز می گزاردیم. وقتی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- سرشان را از رکوع بلند کردند و سمع الله لمن حمده را گفتند. یکی از صحابه گفت: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. پیامبر -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بعد از اتمام نماز پرسیدند: چه کسی بود که این ذکر را گفت؟ آن شخص گفت: من. نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: بیش از سی فرشته را دیدم که برای برداشتن ثواب این ذکر بر یکدیگر سبقت می گرفتند تا که کدام یک زودتر ثواب این ذکر را بنویسیند.

🔸 ۶٫ هرکس که تحمیدش همزمان با تحمید ملائکه باشد.
رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: وقتی امام “سمع الله لمن حمده” می گوید، شما “ربنا و لک الحمد” بگویید. چون کسی که تحمیدش با تحمید ملائکه همزمان باشد، گناهان گذشته اش مورد مغفرت فقرار می گیرد.

🔹 ۷٫ وقت درود فرستادن بر پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم-
رسول مهربانی-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده اند: هر کس که بر من درود بفرستد تا زمانی که درود می فرستد، فرشتگان برای او طلب رحمت می کنند. حال اختیار با بنده است کم بگوید یا زیاد.

🔸 ۸٫ تا زمانی که برای جا سجاده نشسته باشد.
رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده اند: تا زمانی که هر یک از شما بر سجاده‌اش نشسته است، فرشتگان برای طلب رحمت می کنند و می گویند: بار خدایا! او رابیامرز بار خدایا! او را ببخش.

ابن بطال-رحمه الله- می گوید: هر کس که مرتکب گناهان زیادی شده و می خواهد گناهانش بخشیده شود، به نشستن بر جانماز بعد از نماز پایبند باشد، چرا که فرشتگان برای او طلب آمرزش و دعای مغفرت می کنند و این امیدوارکننده تر به اجابت است.

🔹 ۹٫ وقت بلند شدن برای سحری خوردن
نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: در خوردن سحری، برکت هست. سحری خوردن را ترک نکنید حتی اگر به اندازه خوردن یک جرعه آب باشد چرا که خدا و فرشتگان بر سحری خورندگان درود می فرستند.