انوار وب: یک عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در کشور، گفت: اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور عناصر تشکیل شده هویت ایرانی و پدیدآورنده تاریخ ایرانی هستند. داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تنوع و تکثر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، اظهار کرد: ایران […]

انوار وب: یک عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در کشور، گفت: اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور عناصر تشکیل شده هویت ایرانی و پدیدآورنده تاریخ ایرانی هستند.

داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تنوع و تکثر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، اظهار کرد: ایران کشوری مرکب از اقوامی است که مجموعه آنها تشکیل‌دهنده موجودیتی تاریخی به نام ایران هستند. این اقوام از گذشته همواره کنار یکدیگر بودند و تاریخ را برای کشور ایران پدید آورده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه “اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور زیربنای هویت ایرانی هستند”، تصریح کرد: در برخورد با این اقوام و اقلیت‌ها باید به گونه‌ای رفتار شود که همه آنها همان‌طور که از گذشته کشور را متعلق به خود می‌دانستند، اکنون نیز همین احساس را داشته باشند.
قنبری با تاکید بر اینکه “باید به اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور به عنوان یک فرصت نگاه کرد”، گفت: من با هرگونه تهدید شمردن تنوع اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور مخالف هستم و معتقدم که وجود تنوع در اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور به عنوان یک فرصت است، چراکه این تنوع قومی سازنده هویت ملی ایرانی در طول تاریخ بوده است. تنوع قومی در ایران نه تنها به عنوان یک تهدید حساب نمی‌شود بلکه نقطه قوتی برای هویتی ایرانی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: اقوام ایرانی گل‌های باغ ایران هستند که همواره این گل‌های رنگارنگ باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هویت ایرانی را تشکیل دهند. نبود هریک از این گل‌ها آسیبی جدی به این باغ و زیبایی آن وارد می‌کند.
وی با اشاره به برخی مسائل و حوادث تاریخی که به گفته وی معمولا با تحریک بیگانگان در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: ایرانیان همواره به حفظ وحدت گرایش داشته‌اند و به همین دلیل است که باید تلاش کنیم مواردی از جمله تبعیض را که تهدیدکننده این هویت و وحدت است، شناسایی و برطرف کنیم.
این عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با اشاره به نوع نگاه حکومت مرکزی به اقلیت‌های قومی و مذهبی، گفت: دولت همواره در تلاش بوده که در جهت ایجاد برابری میان شهروندان ایرانی عمل کند.
قنبری با اشاره به برخوردهای برخی از دولت‌ها در مورد این اقلیت‌ها نیز اظهار کرد: اینکه امروز برخی مناطق احساس می‌کنند که نخبگان آنها در پست‌های ملی کمتر استفاده می‌کنند، یک تهدید جدی است که دولتمردان و دلسوزان باید این موضوع را مورد توجه خود قرار دهند؛ چراکه بحث احساس نابرابری و تبعیض در کنار مداخلات خارجی‌ها همواره بهانه‌ای برای ایجاد خطر در هویت ایرانی بوده است.
وی با اشاره به نحوه تعامل دستگاه‌های امنیتی و نظامی با اقلیت‌های قومی و مذهبی و تاکید بر اینکه “بحث برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی را هیچگاه نباید به موضوع امنیتی تبدیل کرد”، افزود: این قومیت‌ها نقاط قوت ملت ایران هستند و هیچگاه نباید به عنوان یک تهدید تلقی شوند. هرگونه نگاه امنیتی نسبت به این اقلیت‌ها باید برداشته و باید یک شهروند عادی به این قومیت‌ها پرداخته شود.
قنبری با اشاره به پیشامدهای ایجاد شده از سوی برخی اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور طی سالیان اخیر، اظهار کرد: آنچه امروز در بلوچستان اتفاق می‌افتد، به این دلیلی است که عده‌ای دارند از اقوام بلوچ سوءاستفاده می‌کنند. با این وجود باید تلاش کنیم هیچگاه اجازه سوءاستفاده به این افراد داده نشود، چراکه این افراد از سوی بیگانگان تقویت می‌شوند.
این عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم که ضمن ایجاد برابری میان اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور، هرگونه بهانه که ممکن است بیگانگان و ایادی داخلی آنها را به سوءاستفاده علیه کشور سوق دهد از بین ببریم.
منبع: ایسنا