رئیس کمیسیون ارزیابی حقوق بشر مجلس ترکیه تصریح کرد: “این واقعا برای ما نگران کننده است. به بیش از 200 مسجد در خلال 10 سال گذشته در اروپا حمله شده است. بعضی از آنها نیز بدون هیچ دلیلی بسته شده اند”. انواروب: رئیس کمیسیون ارزیابی حقوق بشر پارلمان ترکیه گفت که دامنه خطرات اسلام هراسی […]

رئیس کمیسیون ارزیابی حقوق بشر مجلس ترکیه تصریح کرد: “این واقعا برای ما نگران کننده است. به بیش از 200 مسجد در خلال 10 سال گذشته در اروپا حمله شده است. بعضی از آنها نیز بدون هیچ دلیلی بسته شده اند”.

انواروب: رئیس کمیسیون ارزیابی حقوق بشر پارلمان ترکیه گفت که دامنه خطرات اسلام هراسی در اروپا رفته رفته رو به گسترش است.

عمر سردار اظهار داشت: “دامنه خطرات اسلام هراسی در اروپا رفته رفته در حال افزایش است. لازم است تا این رویکر نادرست را تغییر دهیم”.

وی در ادامه افزود: “به عنوان کمیسیون ارزیابی حقوق بشر برای تغییر این درک نادرست تلاش خواهیم کرد. در همین راستا نیز از برخی از کشورهای اروپایی دیدارهایی به عمل خواهیم آورد”.

سردار با بیان اینکه٬ با توجه به گزارش های سازمان های بین المللی و کشوری، وضعیت حقوق بشر در اروپا وخیم تر شده است، گفت: “اسلام هراسی در اروپا محدود به اظهارات مخالف نیست، بلکه به خصومت بنیادی مانند خشونت فیزیکی و آزار و اذیت در مدارس، محل کار، حمل و نقل عمومی و حتی در مکان های خصوصی مانند خانه های شخصی تبدیل می شود”.

رئیس کمیسیون ارزیابی حقوق بشر مجلس ترکیه تصریح کرد: “این واقعا برای ما نگران کننده است. به بیش از 200 مسجد در خلال 10 سال گذشته در اروپا حمله شده است. بعضی از آنها نیز بدون هیچ دلیلی بسته شده اند”. /آناتولی