در این نرم افزار به طور خلاصه با ائمه ی حدیث(امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابوداوود ، امام ترمذی ، امام نسایی و امام ابن ماجه ـ رحمهم الله )آشنا می شوید. همچنین می توانید درباره ی استادان ، شاگردان ، تألیفات و زمان وفات این بزرگواران اطلاعاتی بدست آورید.     برای […]

در این نرم افزار به طور خلاصه با ائمه ی حدیث(امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابوداوود ، امام ترمذی ، امام نسایی و امام ابن ماجه ـ رحمهم الله )آشنا می شوید. همچنین می توانید درباره ی استادان ، شاگردان ، تألیفات و زمان وفات این بزرگواران اطلاعاتی بدست آورید.

 

 

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.