انوار وب: نخست‌وزیر ترکیه با تحت فشار قرار دادن دولتش از جانب اروپایی‌ها مبنی بر لغو دروس دینی در مدارس مخالفت کرد. احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه اظهار نمود که وسیله فشار قرار دادن عنوان درسی تربیت دینی در مدارس ترکیه از جانب اروپاییان، قابل قبول نیست در حالی که در آنجا نیز دانش […]

انوار وب: نخست‌وزیر ترکیه با تحت فشار قرار دادن دولتش از جانب اروپایی‌ها مبنی بر لغو دروس دینی در مدارس مخالفت کرد.

احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه اظهار نمود که وسیله فشار قرار دادن عنوان درسی تربیت دینی در مدارس ترکیه از جانب اروپاییان، قابل قبول نیست در حالی که در آنجا نیز دانش آموزان را برای برخی مراسم دینی عملی به کلیسا‌ها می‌برند.

او این سخنان را در واکنش به حکم دادگاه اروپا که از حکومت ترکیه «اصلاح نظام دروس دینی اجباری و اجازه عدم حضور دانش آموزان در این دروس» را خواستار شده است، بیان نمود. وی در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از شرکت در نشست وزارت تربیت به این موضوع اشاره نمود و بیان داشت که درس «فرهنگ دینی و اخلاق» که در ترکیه تدریس می‌شود دربارەی همەی ادیان توضیح می‌دهد.

نخست وزیر افزود: «اگر بەوسیلەی مٶسسات تربیتی خود، آموخته‌های صحیح و سالم دینی را آموزش ندهیم نمی‌توانیم مراقبت نماییم تا آموزه‌های نادرستی که باعث اختلافات دینی و مذهبی در اطرافمان شده است رواج نیابد.»

منبع: امت آنلاین