انواروب: دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه مدعی شد که نباید در محل کار نماز اقامه کرد.به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، تیری لپائون،دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه مدعی شد که نباید در محل کار نماز اقامه کرد و امور عبادی انجام داد چرا که اینگونه وقت کاری هدر می […]

انواروب: دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه مدعی شد که نباید در محل کار نماز اقامه کرد.
به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، تیری لپائون،دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه مدعی شد که نباید در محل کار نماز اقامه کرد و امور عبادی انجام داد چرا که اینگونه وقت کاری هدر می رود.
وی در این باره اظهار کرد: باید حساسیتی نسبت به برگزاری نماز در شرکت ها و اداره های دولتی صورت بگیرد.

لپائون اینگونه برآورد کرد که تظاهرات های اخیر مردمی علیه دولت فرانسه نشان می دهد که سیاستمداران نتوانستند آنگونه که باید مردم را راضی کرده و به وعده هایشان عمل کنند.
در بخش دیگری از این اظهارت بحران های بیکاری و نبود امنیت اجتماعی در فرانسه مورد بررسی واقع شد.