انواروب: اخوان المسلمين اردن قطع رابطه دولت اين كشور با رژيم صهيونيستی در اعتراض به تداوم تعدی صهيونيست ها به مقدسات اسلامی و مسيحی در قدس اشغالی را خواستار شد.به گزارش ايكنا به نقل از روزنامه «الدستور» چاپ اردن، حزب جبهه عمل اسلامی، شاخه سياسی اخوان المسلمين اردن، از دولت امان خواست ضمن موضع‌گيری قاطع […]

انواروب: اخوان المسلمين اردن قطع رابطه دولت اين كشور با رژيم صهيونيستی در اعتراض به تداوم تعدی صهيونيست ها به مقدسات اسلامی و مسيحی در قدس اشغالی را خواستار شد.
به گزارش ايكنا به نقل از روزنامه «الدستور» چاپ اردن، حزب جبهه عمل اسلامی، شاخه سياسی اخوان المسلمين اردن، از دولت امان خواست ضمن موضع‌گيری قاطع در برابر ادامه تعدی صهيونيست ها به مقدسات اسلامی و مسيحی در قدس اشغالی، با رژيم اشغالگر قطع رابطه كند.
حزب جبهه عمل اسلامی، ديروز، 11 مهرماه، با صدور بيانيه ای، تصريح كرد: دشمن صهيونيستی و نيز جامعه جهانی، هيچ توجهی به محكوميت‌های صورت گرفته عليه تعدی اين رژيم به مقدسات اسلامی و مسيحی قدس شريف نشان ندادند، لذا قطع روابط ديپلماتيك كمترين اقدام عليه تل آويو محسوب می شود.
اين حزب همچنين ادامه محاصره مردم غزه و انهدام تونلهای موجود و بستن گذرگاه مرزی رفح از سوی مصر را محكوم كرد.
يادآور می شود، مجلس اردن ماه مه 2013 به اخراج سفير رژيم صهيونيستی از امان در پاسخ به اقدامات رژيم عليه مسجد الاقصی رای مثبت داد، اما دولت اردن تاكنون به اين مصوبه پارلمان بی توجهی كرده است.