انوار وب: شیخ الازهر از مراجع عظام ایران و عراق خواست تا فتوایی را مبنی بر حرام دانستن سب صحابه صادر کنند. احمد الطیب در دیدار با خضیر الخزاعی، معاون رییس‌جمهور عراق و هیات همراهش از مراجع دینی ایران و عراق خواست تا فتواهای روشن و صریحی را در خصوص حرام بودن و جرم دانستن […]

انوار وب: شیخ الازهر از مراجع عظام ایران و عراق خواست تا فتوایی را مبنی بر حرام دانستن سب صحابه صادر کنند.

احمد الطیب در دیدار با خضیر الخزاعی، معاون رییس‌جمهور عراق و هیات همراهش از مراجع دینی ایران و عراق خواست تا فتواهای روشن و صریحی را در خصوص حرام بودن و جرم دانستن سب صحابه صادر کنند.

بنابر گزارش دارالخلیج – چاپ امارات، وی هم‌چنین توقف تلاش‌ها برای انتشار مذهب (تشیع) را خواستار شد و آن را شرطی برای برگزاری نشست گسترده علمای دین برای تحقق نزدیکی، تفاهم و همکاری مشترک به نفع اسلام و مسلمانان دانست.
منبع: ایسنا