بهشت، هشت در دارد و والاترین آنها درِ جهاد هست. در روایت صحیحی نقل شده که نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: بهشت هشت در دارد، هر کس که پایبند به نماز باشد، از درِ نماز فراخوانده نمی شود، و هر کس از اهل روزه باشد، از درِ روزه ندا زده می […]

بهشت، هشت در دارد و والاترین آنها درِ جهاد هست. در روایت صحیحی نقل شده که نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند:
بهشت هشت در دارد، هر کس که پایبند به نماز باشد، از درِ نماز فراخوانده نمی شود، و هر کس از اهل روزه باشد، از درِ روزه ندا زده می شود،و هر کس اهل صدقه باشد، از درِ صدقه صدا زده می شود. حضرت ابوبکر پرسید: یا رسول الله! آیا کسی هست که از همه هشت در خوانده شود؟ پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پاسخ دادند: بله. و من امید دارم تو یکی از همین دسته باشی.

تو هم ای دوست من! اگر از زمره روزه داران هستی، از باب الریّان فراخوانده می شوی و اگر اهل صدقه دادن هستی، از در صدقه صدا زده می شوی و هر تلاش گر نیکویی دری دارد.

پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در ضمن حدیثی فرموده اند: … هر کس که پایبند به نماز باشد، از درِ نماز فراخوانده نمیشود، و هر کس از زمره مجاهدین باشد از درِ جهاد و هر کس اهل روزه باشد، از درِ روزه ندا زده می شود، و هر کس اهل صدقه باشد، از درِ صدقه صدا زده می شود. …
طبق حدیث مذکور:
🔹 باب اول: “باب الصلاة” از نماز گزاران
🔸 باب دوم: “باب الجهاد” از مجاهدین
🔹 باب سوم: “باب الریان” از روزه داران
🔸 باب چهارم” “باب الصدقة” از آن صدقه دهندگان

🔹 باب پنجم: الباب الایمن:
در حدیثی طولانی نقل شده که در قیامت به پیامبر -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- گفته می شود: ای محمد! از امتت کسانی که بر آنها حساب و کتابی نیست را از “باب الایمن” وارد بهشت کن.

🔸 باب ششم: لا حول ولا قوة إلا بالله
قیس بن سعد بن عباده -رضی الله عنه- می گوید: پدرم مرا به پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- سپرد تا خدمت ایشان را بکنم.. من نمازم را خوانده بودم که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- از کنارم گذر کرده و با پای خود به من زدند و فرمودند: آیا تو را به یکی از درهای بهشت راهنمایی نکنم؟ گفتم: بله. فرمودند: لا حول ولا قوة إلا بالله.

🔹 باب هفتم:باب الوالد
در سنن ترمذی آمده که رسول الله-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد منزلت پدر فرمودند: پدر درِ وسط بهشت هست.. اگر می خواهی این در را ضایع کن و اگر می خواهی حفاظت کن.

🔸 باب هشتم: باب الذاکرین
ذکر کنندگان از این در وارد بهشت می شوند.

در حدیثی وارد شده که نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد اولین کسی که وارد بهشت می شود فرموده اند: پیامبری که در قیامت بیشترین پیرو را دارد من هستم. و من اولین کسی هستم که در بهشت را می کوبد.