انوار وب: پس از هفت سال تلاش رهبران اسلامی و خانواده های مسلمان در «راک هیل»،درهای مسجد «السلام» یا مسجد صلح در این منطقه به روی مسلمانان و غیرمسلمانان گشوده شد.به گزارش شبستان، پس از هفت سال تلاش رهبران اسلامی و خانواده های مسلمان در «راک هیل»،درهای مسجد «السلام» یا مسجد صلح در این منطقه […]

انوار وب: پس از هفت سال تلاش رهبران اسلامی و خانواده های مسلمان در «راک هیل»،درهای مسجد «السلام» یا مسجد صلح در این منطقه به روی مسلمانان و غیرمسلمانان گشوده شد.
به گزارش شبستان، پس از هفت سال تلاش رهبران اسلامی و خانواده های مسلمان در «راک هیل»،درهای مسجد «السلام» یا مسجد صلح در این منطقه به روی مسلمانان و غیرمسلمانان گشوده شد.
یکی از برنامه های این مسجد،دعوت از پیروان همه ادیان برای بازدید ازمسجد به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسلام است.
امام موسی،مسئول مسجد «السلام» در این باره می گوید:امیدواریم که وجود این مسجد در کارولینای جنوبی بتواند نقش موثری را در زدودن تصورات غلط در مورد اسلام در این منطقه ایفا کند.
یکی از مهمترین اهداف افتتاح این مسجد همانطور که از نامش پیداست ایجاد صلح و برادری میان پیروان ادیان مختلف است.