روزنامه لندنی “الحیات” (alhayat) به نقل از خبرگزاری “فرانس پرس” گزارش داد در اثر درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی در مناطق مسلمان نشین چین ۲۱ نفر کشته شدند.بنابراین گزارش یک مسئول چینی اعلام کرد در منطقه شینگ یانگ در استان برشوک در غرب چین که اغلب ساکنان آنرا مسلمانان تشکیل می دهند و منطقه […]

روزنامه لندنی “الحیات” (alhayat) به نقل از خبرگزاری “فرانس پرس” گزارش داد در اثر درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی در مناطق مسلمان نشین چین ۲۱ نفر کشته شدند.
بنابراین گزارش یک مسئول چینی اعلام کرد در منطقه شینگ یانگ در استان برشوک در غرب چین که اغلب ساکنان آنرا مسلمانان تشکیل می دهند و منطقه غیر مستقر می باشد، مسلمانان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در اثر تیراندازی دو طرف، ۲۱ تن از جمله تعدادی از نیروهای پلیس کشته شدند.
 گفتنی است که مسلمانان در غرب چین از تبعیض شدیدی از جانب حکومت رنج می برند و هر از چندگاهی باعث درگیری های پراکنده می گردد.