انوار وب: تظاهرات خیابانی هواداران اخوان المسلمین و مخالفان حاکمیت ارتش مصر، در شهر جیزه به مداخله و درگیری با پلیس ضدشورش و نیروهای امنیتی منجر شد.نیروی پلیس ضد شورش و مأموران امنیتی مصر روز جمعه با مداخله در تظاهرات هواداران اخوان المسلمین به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب و سعی کردند جمعیت تظاهرکنندگان […]

 انوار وب: تظاهرات خیابانی هواداران اخوان المسلمین و مخالفان حاکمیت ارتش مصر، در شهر جیزه به مداخله و درگیری با پلیس ضدشورش و نیروهای امنیتی منجر شد.
نیروی پلیس ضد شورش و مأموران امنیتی مصر روز جمعه با مداخله در تظاهرات هواداران اخوان المسلمین به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب و سعی کردند جمعیت تظاهرکنندگان را متفرق سازند.
شماری از مخالفان اخوان المسلمین نیز با حضور میان نیروهای پلیس به سوی اخوانی ها سنگ پرتاب کرده و بر میزان درگیری و خشونت بوجود آمده افزودند.
نیروهای پلیس همچنین با استفاده از خودروهای زرهی سعی در تعقیب تظاهرکنندگان نمود.
بنا بر این گزارش، تظاهرکنندگان خواستار آزادی بیست و یک زن، از جمله هفت دختربچه ای هستند که در جریان تظاهرات و درگیری های ماه اکتبر در شهر اسکندریه مصر بازداشت شده اند.
منبع: خبرگزاری تقریب