انواروب: دولت چین 22 نفر از ائمه مساجد  را به جرم ارشاد مردم به شیوه غیر قانونی و به اتهام افراطی گری در منطقه سین کیانک بازداشت نموده است.   این منطقه که محل سکونت مسلمانان ایغور می باشد،قبلا نیز شاهد فشارهایی از این قبیل بوده است. خبرگزاری چاینا نیوز می گوید: احکامی از قبیل […]

انواروب: دولت چین 22 نفر از ائمه مساجد  را به جرم ارشاد مردم به شیوه غیر قانونی و به اتهام افراطی گری در منطقه سین کیانک بازداشت نموده است.

 

این منطقه که محل سکونت مسلمانان ایغور می باشد،قبلا نیز شاهد فشارهایی از این قبیل بوده است.

خبرگزاری چاینا نیوز می گوید: احکامی از قبیل 5 تا 16 سال زندان برای این 22 متهم صادر شده است.

دولت چین مدعی است: بعضی از این افراد به تحرکات قومی دست زده و با بکار گیری از آنچه حکوت چین آن را “خرافات” می خواند، سعی در تحریک دیگران برای قانون شکنی و برگزاری همایش های اعتراض آمیز داشته اند.

اعدام های گروهی این روزها در سین کیانک شایع شده و امری عادی تلقی می شود.

 

منبع: أخبارالعالم