بارزترین ویژگی یک انسان مسئول و متعهد، اهل دعا بودن است. دعا یکی از ضروری ترین توشه های طریق بندگی خداوند است. دعا از مؤثرترین دواها برای دردهای مختلف روحی و روانی و دشمن بلایا و سلاح اهل ایمان است. دعا فرار از مسئولیت، تن دادن به خواری توجیه گر تنبلی و […]

 

 

 

بارزترین ویژگی یک انسان مسئول و متعهد، اهل دعا بودن است. دعا یکی از ضروری ترین توشه های طریق بندگی خداوند است.

دعا از مؤثرترین دواها برای دردهای مختلف روحی و روانی و دشمن بلایا و سلاح اهل ایمان است.

دعا فرار از مسئولیت، تن دادن به خواری توجیه گر تنبلی و جایگزین تلاش و کوشش، تفکر، برنامه ریزی و نوآوری نیست بلکه دعا، رشد دهنده نیروی اراده، مایه تقویت روحیه، پدید آورنده صبحگاه امید از دل شبهای تار شکسته و دور کننده اضطراب و بازکننده دروازه های بسته بر روی آدمی است.

آموزه‌های دینی به ما می گویند در آنجایی که ظاهراً تدبیر انسان گره گشاست و نیازی به غیر نداری هم باید دعا کنی آنچنان که در حالت سختی دعا می کنی. کمترین اثری که انس با خدا دارد این است که ملامت و اندوهی یا پلیدی در دل و جان باقی  نمی گذارد.

تصور نادرست درباره دعا این است که گمان کنیم روح دعا کردن حاجت خواستن از خداوند است. هرچند برخی از دعاها در رفع نیازهای زندگی است اما اینها از قبیل جایزه هایی است که در مدرسه به کودکان می دهند تا دلشان را به دست آورند. مهمترین حاجت ما خود خداست. همنشینی و گفتگو با خدا، بهشت انسان در دنیاست و بهشت آخرت نیز چیزی جز دنباله همین بهشت نخواهد بود.

فرمول دعا:

۱- دعا کنید.

۲- تجسم کنید.

۳- واقعیت ببخشید.

خواهر و برادر گرامی، اگر هدف مهمی در پیش دارید ابتدا برای تحقق آن به دعا متوسل شوید و سپس آن را به خدا واگذار کنید بعد در ذهنتان واقع شدن آن را مجسم کنید و به این تصویر ذهنی تا آنجا که می توانید قدرت ببخشید آنوقت از خدا بخواهید هر طور به صلاح شماست عمل نماید.
با هوشیاری و سخت کوشی هدفتان را دنبال کنید تا نقش خود را در این قسمت ایفا کرده باشید. تمام مدت به خود تلقین کنید که به هدفتان خواهید رسید و ذهن خود را از افکار مثبت و امیدوارکننده لبریز سازید بعد به مرحله ای می رسید که از تحقق تصویر ذهنی خود شگفت زده می شوید در این حالت تصویر به واقعیت تبدیل شده و آنچه دعا کرده اید و در ذهن مجسم نموده اید بر اساس آرزوی واقع بینانه شما و سپردن به دست خدا و تجسم تصویر کامل موفقیت در ذهن به واقعیت مبدل شده است.

چند دستور برای کسب نتایج مفید از دعا:

۱- به زبان خود و ساده و راحت با خدا سخن بگوئید. لازم نیست حتماً از واژه های مذهبی استفاده کنید.

۲- همیشه موقع دعا سعی نکنید که چیزی از خدا بخواهید بیشتر سعی کنید ضمن دعا از  نعمت های او تشکر کنید.

۳- با این نیت دعا کنید که دعاهای صادقانه شما مؤثر است.

۴- هنگام دعا فکر منفی به ذهن خود راه ندهید. این تلقینات مثبت است که نتیجه می دهد.

۵- همیشه طوری سخن بگوئید که گویی آماده برای قبول مشیّت الهی هستید. هرچه می خواهید از خدا طلب کنید اما همواره راضی به رضای او باشید.

۶- دعا و تمنا به درگاه الهی به خاطر این نیست که خدا فقط مصیبت را برطرف سازد بلکه زمان بلا فرصت مناسبی است برای پرستش ویژه خداوند.

۷- برای کسانی که به نحوی شما را آزرده اند دعا کنید زیرا که رنجش، راه قدرت معنوی را سد می کند.

۸- فهرستی از کسانی که مایل به دعا برای آنها هستید تهیه کنید چون که هرچه بیشتر اطرافیانتان را دعا کنید نتیجه دعا بیشتر به خودتان بر می گردد.

۹- در دل خود این اعتقاد و باور را به وجود آورید که غیر از خدا مؤثر واقعی در رفع نیازها وجود ندارد چرا که فقط خدا نفع رساننده و دفع کننده ضرر می باشد.

۱۰- اجابت دعا لزوماً به این معنا نیست که خداوند مستقیماً آن چیزی را که انسان درخواست کرده است به او می دهد بلکه اجابه دعا به یکی از سه صورت زیر است:

– خداوند همان چیزی را که انسان خواسته به او می دهد.

– به اندازه چیزی که خواسته به میزان حسناتش می افزاید.

– به اندازه چیزی که خواسته بلایا و مصیبت ها را از او دور می کند.

مهمترین آفاتی که مانع از تأثیر دعا می شود:

– عجله و شتاب کردن انسان در اجابت شدن دعا

– نا امید شدن شخص از دعا کردن

– باید درون را از احساسات، کینه، انتقام، نفرت، حسرت و … پاک کرد تا نیایش ها و دعاهایتان اجابت شود چون دلی که پر از این موارد است دیگر جایی خالی برای پذیرش و جذب بخشش های خداوند ندارد.

شایسته ترین حالات برای اجابت دعا:

سجده در نماز: پیامبر می فرماید: نزدیک ترین حالتی که بنده می تواند با پروردگارش داشته باشد حالت سجده است پس در آن زیاد دعا کنید.

گرفتاری شدید: خداوند در آیه ۶۲ سوره نمل می فرماید: آیا بت‌ها بهترند یا کسی که به فریاد درمانده می رسد و بلا و گرفتاری را برطرف می کند هرگاه او را به کمک طلبد.

در سفر: پیامبر می فرماید بدون هیچ تردیدی سه دعا مستجاب است: دعای مظلوم، دعای مسافر و دعای والدین برای فرزند.

در بلا یاری مخواه از هیچ کس                 زانکه نبود جز خدا فریادرس

از خدا خواه هرچه خواهی ای پسر            نیست در دست خلایق خیر و شر

غیر حق را هر که خواندی ای پسر               کیست در عالم از او گمراه تر
منبع: تابش