کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر از نظارت ۴۰ کشور بر انتخابات آتی خبر داد.کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه شنبه اعلام کرد قصد دارد از کمیسیون های انتخاباتی چهل کشور برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم می برگزار شود، دعوت […]

کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر از نظارت ۴۰ کشور بر انتخابات آتی خبر داد.
کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه شنبه اعلام کرد قصد دارد از کمیسیون های انتخاباتی چهل کشور برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم می برگزار شود، دعوت کند.
کمیسیون عالی انتخابات مصر هدف از این اقدام خود را تحقق بخشیدن به حداکثر شفافیت دانست تا جهانیان بتوانند بر برگزار شدن سالم انتخابات آینده نظارت کنند.
کمیسیون عالی انتخابات مصر همچنین اعلام کرد درباره همه نامزدهایی که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد موضع یکسانی دارد و هیچ نامزدی را بر دیگری ترجیح نمی دهد.
بنابرگزارش شینهوا ،این کمیسیون تاکید کرد در آستانه تکمیل تدابیر و فعالیت های تدارکاتی است به طوری که انتخابات آینده مصر بدون هیچ مشکلی و به شکلی که شایسته مصر باشد برگزار شود.
به گفته منابع آگاه، یک مسئول کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرد این کمیسیون سرگرم رایزنی های فشرده برای تضمین برگزاری مناسب انتخابات است به گونه ای که این انتخابات، منعکس کننده اراده واقعی همه مصری ها باشد.
این منبع تاکید کرد، کمیسیون انتخابات هر گونه قانون شکنی در روند انتخابات را به دادستان کل به عنوان مسئول تحقیقات قضایی ارجاع خواهد داد تا تدابیر لازم را اتخاذ کند.
وی افزود، کمیسیون انتخابات در آستانه تکمیل روند استقرار قضات برای نظارت بر انتخابات و آماده سازی مراکز انتخاباتی و تامین امنیت آنها و فراهم کردن امکان نظارت جامعه مدنی و رسانه ها بر انتخابات است.
به گفته این مسئول مصری، هرگونه درخواست سازمان های جامعه مدنی داخلی یا خارجی برای نظارت بر انتخابات، در چارچوب شروطی که کمیسیون انتخابات قبلا اعلام کرده است بررسی خواهد شد.
در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر سیزده نامزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که عمرو موسی وزیر امور خارجه سابق مصر،‌ سرلشکر احمد شفیق نخست وزیر سابق،‌ محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح سرشناس ترین آنها هستند.