حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمده ترین حزب رسمی مخالف دولت محسوب می‌شود دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به در ساختمان دفتر مرکزی حزب نهضت اسلامی، عمده ترین حزب مخالف و تنها حزب رسمی مذهبی در این کشور، مهر زده و فعالیت اعضای حزب در آن را موقتا ممنوع اعلام کرده است. این اقدام با درخواست دادستانی […]

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمده ترین حزب رسمی مخالف دولت محسوب می‌شود
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به در ساختمان دفتر مرکزی حزب نهضت اسلامی، عمده ترین حزب مخالف و تنها حزب رسمی مذهبی در این کشور، مهر زده و فعالیت اعضای حزب در آن را موقتا ممنوع اعلام کرده است.

این اقدام با درخواست دادستانی کل تاجیکستان شب دوشنبه (۲۴ اوت) صورت گرفته است.

سایت رسمی حزب نهضت اسلامی به نقل از منابع دادستانی نوشته که سبب این عملکرد “بحث حل نشده کمیته اموال با صاحب ملک بنای قرارگاه” این حزب و “غیرقانونی خریداری شدن بنای مذکور” است.

کارمندان دادگاه عالی اقتصادی ضمن مهر و موم در ساختمان دفتر مرکزی حزب گفته اند که این قضیه تا ۱۰ روز مورد بررسی قرار می گیرد و در این مدت حزب نهضت اسلامی “اجازه پیشبرد کار در این بنا را ندارد.”

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمده ترین حزب رسمی مخالف دولت محسوب می‌شود.

فعالان حزب این اقدام را “عملیات نوبتی و قبلا طرح ریزی شده از سوی مقامات کشور” خوانده اند.

به گفته مسئولان این حزب، قبل از این کارمندان نهادهای مختلف دولتی، مانند اداره آتش نشانی و اداره برق و “تاجیک استاندارد” و وزارت فرهنگ و کمیته زمین مرتب از مقر حزب نهضت بازدید می کردند و “عیب می گرفتند.”

در همین حال، به گفته سیدعمر حسینی، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی، روز گذشته مقامهای دادستانی یک مسئول محلی این حزب در ولایت ختلان را احضار کرده و خبر داده اند که “در خرید و فروش بنای دفتر محلی این حزب در شهر کولاب نیز “اشتباه” صورت گرفته و آن هم “باید به صاحبان اولی برگردانده شود.”

مقامات تاجیکستان پیشتر به در چاپخانه “معطر” وابسته به حزب نهضت اسلامی نیز که نشریه حزبی “نجات” در آنجا به طبع می رسید، مهر زده بودند. در نتیجه، فعالیت نشریه حزبی “نجات” هم متوقف شده است.

تا پیش از انتخابات پارلمانی اول ماه مارس حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان دو نماینده داشت.
منبع: بی بی سی فارسی