ده‌ها هزار مصری روز جمعه ۱ ارديبهشت ماه با شعار «حمايت از انقلاب»، تسلیم قدرت به غیرنظامیان و با شعار مخالفت با نامزدی چهره‌های نظام پيشين مصر، در ميدان التحرير قاهره تظاهرات کردند.فعالان مصری از مردم دعوت کرده بودند برای اعلام مخالفت با نامزدی افرادی که با نظام حسنی مبارک همکاری داشتند، در انتخابات رياست […]

ده‌ها هزار مصری روز جمعه ۱ ارديبهشت ماه با شعار «حمايت از انقلاب»، تسلیم قدرت به غیرنظامیان و با شعار مخالفت با نامزدی چهره‌های نظام پيشين مصر، در ميدان التحرير قاهره تظاهرات کردند.
فعالان مصری از مردم دعوت کرده بودند برای اعلام مخالفت با نامزدی افرادی که با نظام حسنی مبارک همکاری داشتند، در انتخابات رياست جمهوری، دست به تظاهرات بزنند. قرار است مرحله اول انتخابات رياست جمهوری مصر ماه آينده برگزار شود.
حضور هواداران احزاب اسلامگرا در ميدان التحرير پرشمار بود. گروه اخوان المسلمين پلاکاردی روبروی تريبون خود در ميدان نصب کرده بود که بر روی آن نوشته شده بود: «تسليم قدرت در ۳۰ ژوئن.»
اخوان المسلمين با اين شعار بر ضرورت پايبندی شورای عالی نيروهای مسلح به تعهد خود مبنی بر تسليم قدرت به غير نظاميان در اواسط سال جاری ميلادی تاکيد کرده است. اين شورا از زمان سرنگونی نظام مبارک اداره موقت مصر را در دست گرفته است.
پارلمان مصر که در آن گروه اخوان المسلمين بزرگ‌ترين فراکسيون را در دست دارد، در روزهای اخير قانونی مبنی بر ممنوعيت نامزدی صاحبان پست‌های بلند پايه در نظام مبارک، در انتخابات رياست جمهوری مصر، تصويب کرد. هدف از اين قانون جلوگيری از نامزدی عمر سليمان معاون مبارک و احمد آخرين نخست نظام پيشين مصر در انتخابات رياست جمهوری است. البته عمر سليمان به دليل نقص پرونده رد صلاحيت شد اما احمد شفيق همچنان جزو ۱۳ نامزد باقی مانده است.
شورای عالی نيروهای مسلح اين قانون را برای بررسی به دادگاه عالی قانون اساسی فرستاد. چنانچه اين دادگاه قانون را متناقض با قانون اساسی تشخيص دهد و اصلاح قانون اساسی را ممکن بداند، ممکن است انتخابات رياست جمهوری به تعويق بيفتد.
هواداران حازم ابو اسماعيل نامزد سلفی رد صلاحيت شده انتخابات رياست جمهوری مصر هم تريبونی برای خود در ميدان التحرير برپا کرده بودند. کميسون عالی انتخابات ابو اسماعيل را به دليل تابعيت آمريکايی مادرش رد صلاحيت کرده است. برپايه قانون انتخابات مصر، نامزدهای انتخابات بايد از والدين مصری باشند و هيچکدام از آن‌ها نبايد تابعيت مضاعف داشته باشد.
هواداران ابو اسماعيل پلاکاردی بزرگ بر بالای تريبون خود نصب کرده بودند که بر روی آن نوشته شده بود: «سرنگونی حکومت نظاميان، تاسيس دادگاه‌های انقلاب و حذف چهره‌های نظام مبارک.»
گروه جوانان ۶ آوريل که از اصلی ترين گروه‌های انقلاب سال گذشته مصر بود نيز، تريبونی برای خود در ميدان التحرير تعبيه کرده بود. اين گروه در پلاکارد خود خواستار صدور «قانون قصاص انقلابی» برای مجازات معاونان مبارک و متهمان در قتل تظاهر کنندگان در جريان انقلاب شده بود.
در جريان انقلاب مصر که ۱۸ روز به طول انجاميد، حدود ۸۵۰ تظاهر کننده کشته و ۶ هزار نفر ديگر زخمی شدند. هيچکدام از متهمان تا کنون مجازات نشده‌اند.
مظهر شاهين خطيب نماز جمعه ميدان التحرير در سخنرانی خود با اشاره به چهره‌های نظام مبارک گفت: «اگر آن‌ها بار ديگر بر ما حکومت کنند، زن‌های ما را بيوه خواهند کرد و سر‌هايمان را از تنمان جدا خواهند کرد. ما در ميدان قهرمانی و ايثار خواهيم مرد نه اينکه همچون زنان در خانه‌ها.»
او خواستار آن شد که اين جمعه «جمعه اتحاد» ميان گروه‌ها و احزاب سياسی باشد و تاکيد کرد که «اين جمعه نقطه عطف تاريخ مصر است.»
با اين وجود تظاهر کنندگان در ميدان التحرير عملا به سه گروه تقسيم شده بودند که هر کدام شعار‌ها و خواسته‌های مخصوص به خود را می‌دادند.