انوار وب: اداره امور دینی کشور تاتارستان از انتشار کتاب  های بعضی از نویسندگان اسلامی ممانعت کرد؛ از آن میان می توان به آثار دو رهبر اخوان المسلمین حسن البنا و سید قطب اشاره نمود. اداره امور دینی در راستای اجرای فرامین حکومت، تالیفات تعدادی از نویسندگان اسلامی را تحت یک لیست ممنوع اعلام نمود. […]

انوار وب: اداره امور دینی کشور تاتارستان از انتشار کتاب  های بعضی از نویسندگان اسلامی ممانعت کرد؛ از آن میان می توان به آثار دو رهبر اخوان المسلمین حسن البنا و سید قطب اشاره نمود.

اداره امور دینی در راستای اجرای فرامین حکومت، تالیفات تعدادی از نویسندگان اسلامی را تحت یک لیست ممنوع اعلام نمود.

این لیست نام 16 تن از نویسندگان اسلامی را در خود گنجانده که از آن میان می توان علامه تقی الدین نبهانی، محمد ناصرالدین آلبانی، عبدالرحمن بن ناصر سعدی، حسن البنا و سید قطب را بر شمرد.

اداره امور دینی جمهوری تاتارستان طی حکمی به وزارت داخله و ائمه مساجد در تمام کشور خواستار اجرای این حکم شده و هرگونه چاپ و انتشار و یا توزیع کتاب های نویسندگان مذکور را ممنوع کرده است.
با صدور این حکم، تعدای از فعالان دینی و موسسات مستقل دینی این حکم را همگامی دولت تاتارستان با دولت روسیه بر علیه اسلام دانسته اند
منبع: اخبارالعالم