انواروب: دولت فرانسه اعلام کرد ممکن است با توجه به وضعیت فوق العاده مساجد بیشتری در این کشور تعطیل شوند. برنارد کازانوا، وزیر کشور فرانسه در نشست استاندار و دادستانهای این کشور اظهار داشت: درچارچوب تحقیقات علیه تروریسم ممکن است براساس مقررات حالت فوق العاده دراین کشور مساجد بیشتری بسته شوند. وی بیان این که […]

انواروب: دولت فرانسه اعلام کرد ممکن است با توجه به وضعیت فوق العاده مساجد بیشتری در این کشور تعطیل شوند.

برنارد کازانوا، وزیر کشور فرانسه در نشست استاندار و دادستانهای این کشور اظهار داشت: درچارچوب تحقیقات علیه تروریسم ممکن است براساس مقررات حالت فوق العاده دراین کشور مساجد بیشتری بسته شوند.

وی بیان این که در چارچوب حالت فوق العاده تاکنون بیش از 20 مسجد به دلیل افراط گرایی تعطیل شده است گفت: تحقیقات در مورد دیگر اماکن عبادی نیز ادامه دارد.

کازانوا افزود: از آغاز سال 2015 تاکنون 80 تبعه خارجی را به ظن همکاری با تروریسم از کشور اخراج کردیم که بسیاری از آنها از نمایندگان امور دینی بودند.

او با اشاره به اینکه برای 201 شخصی که احتمال داشتن خطرات امنیتی برای فرانسه به شمار می رفتند از ورود به فرانسه ممنوع شده اند گفت: ممنوعیت خروج از کشور برای 430 نفر که قصد داشتند به گروه های تروریستی در خاورمیانه ملحق شوند اعمال شده است.

وزیر کشور فرانسه در ادامه تصریح کرد: مجوز 54 وبسایت و 319 آدرس پست الکترونیکی که تبلیغات تروریستی انجام می دادند نیز لغو شده است.

کازانوا در پایان گفت: پس از حملات تروریستی نوامبر سال گذشته در پاریس 426 نفر بازداشت، 95 حبس خانگی و 600 قبضه سلاح از جمله 77 قبضه سلاح سنگین کشف وضبط شده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی