رحیمی جهان آبادی تأکید کرد: خواسته‌ای را برای وزارت کشور فرستاده‌ایم که بر مبنای آن، درخواست شده یک نماینده به تعداد نمایندگان این شهرستان در مجلس اضافه شود و یا اینکه تایباد و باخزر به عنوان یک حوزه انتخابیه جداگانه در نظر گرفته شوند. عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: به دلیل وسعت حوزه انتخابیه، […]

رحیمی جهان آبادی تأکید کرد: خواسته‌ای را برای وزارت کشور فرستاده‌ایم که بر مبنای آن، درخواست شده یک نماینده به تعداد نمایندگان این شهرستان در مجلس اضافه شود و یا اینکه تایباد و باخزر به عنوان یک حوزه انتخابیه جداگانه در نظر گرفته شوند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: به دلیل وسعت حوزه انتخابیه، تعداد نمایندگان تایباد و تربت جام در مجلس باید به ۲ نفر برسد.

به گزارش انواروب، جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: هم اکنون حوزه انتخابیه بنده شامل شهرهای تربت جام، تایباد و باخزر است که این محدوده بخش صالح آباد که خود به اندازه یک شهرستان جمعیت دارد را نیز شامل می‌شود.

وی بیان کرد: این منطقه در حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد که معادل برخی از استان‌های کشور بوده و به همین علت، رسیدگی به مشکلات مردم این محدوده نیاز به قدرت و توان اجرایی بیشتر از یک نماینده را دارد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: باید در نظر داشت که در این منطقه، محروم‌ترین بخش‌های استان خراسان رضوی قرار دارند و به عنوان نماینده این حوزه، اگر تنها وقت خود را برای رفع کمبودهای صالح آباد قرار دهم، باز هم بعید است که بتوانم برای رفع مشکلات این منطقه اقدام کنم.

رحیمی جهان آبادی تأکید کرد: خواسته‌ای را برای وزارت کشور فرستاده‌ایم که بر مبنای آن، درخواست شده یک نماینده به تعداد نمایندگان این شهرستان در مجلس اضافه شود و یا اینکه تایباد و باخزر به عنوان یک حوزه انتخابیه جداگانه در نظر گرفته شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله سبب می‌شود که توان رایزنی برای رفع مشکلات این منطقه انتخابیه بیشتر شده و مردم بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند.