دکتر طه جابر علوانی یکی از علما، اندیشمندان و دعوتگران بزرگ اسلامی بود که ریاست مجلس فقهی آمریکا و ریاست دانشگاه اسلامی و اجتماعی (SISS) ویرجینیا آمریکا برعهده داشت. وی در سال 1935 میلادی متولد شد. دانشنامه دکترای خود را در سال 1973 میلادی در رشته ی اصول فقه از دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه […]

دکتر طه جابر علوانی یکی از علما، اندیشمندان و دعوتگران بزرگ اسلامی بود که ریاست مجلس فقهی آمریکا و ریاست دانشگاه اسلامی و اجتماعی (SISS) ویرجینیا آمریکا برعهده داشت.

وی در سال 1935 میلادی متولد شد. دانشنامه دکترای خود را در سال 1973 میلادی در رشته ی اصول فقه از دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه الازهر مصر دریافت نمود. وی استاد اصول فقه دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود ریاض بود. هم چنین ایشان عضو مؤسس رابطة العالم الإسلامی در مکه و عضو مجمع بین المللی فقه اسلامی جده نیز بود. وی در سال 1983 میلادی به آمریکا مهاجرت کرد.  ایشان رئیس دانشگاه اسلامی قرطبه در آمریکا نیز بود.

برخی از تألیفات وی به شرح ذیل است: 1- الاجتهاد و التقلید فی الاسلامی؛ 2- أدب الاختلاف فی الإسلام؛ 3- أصول الفقه الإسلامی: منهج بحث ومعرفة؛ 4- إسلامیة المعرفة بین الأمس والیوم؛ 5- الأزمة الفكریة ومناهج التغییر.

دکتر علوانی پس از یک عمر خدمت به اسلام و مسلمانان، در روز جمعه 4 مارس 2016 میلادی (14 اسفند 1394) چشم از جهان فرو بست و به سرای باقی شتافت.
منبع: سنت آنلاین