انواروب: « زاک خان» اولین مسلمان انگلیسی است که توانست لقب قهرمان فدراسیون بین المللی بدنسازی را از آن خود کند.به گزارش خبرگزاریها روزنامه دیلی میل نوشت: زاک خان که به نام « شاهزاده» معروف شد حدود 33 سال سن دارد و با وجود جوان  بودن در بسیاری از مسابقات قهرمان شده و اکنون خود […]

انواروب: « زاک خان» اولین مسلمان انگلیسی است که توانست لقب قهرمان فدراسیون بین المللی بدنسازی را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاریها روزنامه دیلی میل نوشت: زاک خان که به نام « شاهزاده» معروف شد حدود 33 سال سن دارد و با وجود جوان  بودن در بسیاری از مسابقات قهرمان شده و اکنون خود را برای مسابقات بین المللی آماده می کند.
روزنامه انگلیسی با تاکید بر پای بندی وی به آموزه های دینی اسلامی با وجود فعالیت های فراوان، تصریح کرد: وی نماز جمعه را ترک نمی کند و حتی در بدترین اوقات نیز به عبادات خود حتی در ماه مبارک رمضان پای بند است، با وجود تمرین های سنگین و نیاز به سوزندان روزانه 5000 کیلو کالری؛ معادل 8 وعده غذایی در شبانه روز اما با این حال ماه رمضان روزه می گرفت.
دیلی میل همچنین نوشت: با وجود جدول زمانی مختلف مسابقات و مسافرت های متعدد اما نماز را در مسجد برپا می کند و از هیچ نماز جمعه ای غافل نمانده است.