هر روز شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی حاکمیت با مردم می‌بینیم گروه‌های مختلف مردم به همدیگر احترام می‌گذارند سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، به جماران گفت: خود مردم یا بزرگان جامعه و کسانی که باورهای عمیق دینی دارند می توانند با شیوه‌های ترویجی یا تعلیمی اوضاع را به حالت عادی برگردانند. هر روز جامعه […]

هر روز شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی حاکمیت با مردم می‌بینیم
گروه‌های مختلف مردم به همدیگر احترام می‌گذارند
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، به جماران گفت: خود مردم یا بزرگان جامعه و کسانی که باورهای عمیق دینی دارند می توانند با شیوه‌های ترویجی یا تعلیمی اوضاع را به حالت عادی برگردانند.
هر روز جامعه از سبک زندگی ای که حکومت می‌خواهد اعمال کند، فاصله بیشتری می‌گیرد . یعنی هر روز فاصله و شکاف‌های عمیق‌تری بین ارزش‌ها و هنجارهای حاکمیت با مردم می‌بینیم.
نتیجه چیست؟ سال ۱۴۰۱ به طور جدی نتیجه‌اش را دیدیم، اما به نظر می‌رسد که یک نوع فراموشی در بخش هایی از حاکمیت وجود دارد.
در سه، چهار سال اخیر هرچه جلوتر آمده‌ایم، اساسا بخش‌هایی در حاکمیت کاری ندارند که سیاست‌ها، کنش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها چه تبعات اجتماعی دارد./ جماران