انوار وب: در بیروت و در مقابل ساختمان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو تظاهرات برپا شد در چهارچوب راهپیمایی جهانی بین المقدس، در بیروت پایتخت لبنان و در مقابل ساختمان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو تظاهرات برپا شد.در این تظاهرات که با هدف نجات بیت المقدس از اشغال اسرائیل […]

انوار وب: در بیروت و در مقابل ساختمان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو تظاهرات برپا شد

در چهارچوب راهپیمایی جهانی بین المقدس، در بیروت پایتخت لبنان و در مقابل ساختمان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو تظاهرات برپا شد.
در این تظاهرات که با هدف نجات بیت المقدس از اشغال اسرائیل برگزار شد، تعداد کثیری عالم دینی شرکت جستند.

بمناسبت ٤۷ امین سالگرد نِکسه که فلسطینیان بدان روز شکست می گویند، با هدف حمایت از بیت المقدس و مسجد الاقصی، در ٤۲ کشور جهان راهپیمایی ترتیب می یابد.
روز نکسه آغاز جنگ شش روزه ای ست که در ٥ ام ماه ژوئن سال ۱۹٦۷ آغاز شده و با اشغال کرانه باختری روداردن، بیت المقدس شرقی و غزه به نتیجه رسید.

فلسطینیان روز نکسه را به عنوان ادامه روز اعلان استقلال اسرائیل در سال ۱۹٤۸ و روز نکبه که روز کوچ اجباری خود می باشد، مشاهده می کنند.
منبع: تی آر تی