انوار وب: دولت آلمان برای رفاه حال مسلمانان بانک اسلامی تأسیس کرده است. به نقل از آن اسلام خبر داد، این بانک با هدف کمک به مسلمانان برای رعایت دستورات اسلامی و فرصت سرمایه گذاری به مسلمانان ایجاد شده و بناست توسعه یابد. سرمایه این بانک را کشورهای اسلامی تامین کرده اند که بالغ بر […]

انوار وب: دولت آلمان برای رفاه حال مسلمانان بانک اسلامی تأسیس کرده است.

به نقل از آن اسلام خبر داد، این بانک با هدف کمک به مسلمانان برای رعایت دستورات اسلامی و فرصت سرمایه گذاری به مسلمانان ایجاد شده و بناست توسعه یابد.

سرمایه این بانک را کشورهای اسلامی تامین کرده اند که بالغ بر ۴۸ ملیون دلار است و این بانک در شهر مانهایم آلمان قرار گرفته است.

این بانک دستورات اسلامی را رعایت می کند و در این بانک پرداخت وام برای الکل، پرورش خوک کشتار و فروش آن و قمار وجود ندارد.

قبل از این در انگلیس بانکهای اسلامی وجود داشت اما اینک با این اقدام آلمان مسلمانان در این کشور می توانند از فرصتهای سرمایه گذاری بهره مند شوند و ۴ میلیون مسلمانان آلمان می‌توانند با احداث چنین بانکهایی بهتر سرمایه‌گذاری کرده و از فعالیت‌های اقتصادی خود اطمینان بیشتری داشته باشند.
منبع: جهان نیوز