کاروان معرفی حجاب در اردن با عنوان «تو با حجاب یک ملکه هستی» دختران و زنان مسلمان را به حجاب تشویق می کنند.
به گزارش انواروب به نقل از خبرگزاری ها، دانشکده شریعت دانشگاه اردن کاروانی را با عنوان شعار «تو با حجاب یک ملکه هستی» تشکیل دادند.
در همین راستا، تعدادی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دختر دانشگاه اردن روز (سه شنبه 13 اردیبهشت) با در دست داشتن پلاکاردهایی از مقابل دانشگاه راهپیمایی سکوت برگزار کرده و به سوی مرکز دانشکده پزشکی رفتند.
بنابر گزارش خبرگزاری اردن (بترا)، دکتر هیام از بخش بانک های اسلامی دانشگاه هدف از برگزاری راهپیمایی سکوت را تشویق زنان و دختران به حجاب اسلامی و نشان دادن چهره زن عفیف عنوان کرد.
این کاروان معرفی حجاب به مدت سه روز گفتگوهای فرهنگی را با حضور اساتید با هدف تحکیم مفهوم حجاب برگزار می کند.
این کاروان همچنین، سرود دینی، نمایشگاهی از لباسهای اسلامی را برپا کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.