انوار وب: کمیته پنجاه نفره تدوین قانون اساسی مصر اعلام کرد رای گیری درباره بندهای مختلف پیش نویس قانون اساسی از امروز آغاز می شود و حداکثر تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.به گزارش شفقنا به نقل از واحد مرکزی خبر، محمد سلماوی سخنگوی کمیته پنجاه نفره افزود: تدوین همه بندهای پیش نویس قانون […]

انوار وب: کمیته پنجاه نفره تدوین قانون اساسی مصر اعلام کرد رای گیری درباره بندهای مختلف پیش نویس قانون اساسی از امروز آغاز می شود و حداکثر تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.
به گزارش شفقنا به نقل از واحد مرکزی خبر، محمد سلماوی سخنگوی کمیته پنجاه نفره افزود: تدوین همه بندهای پیش نویس قانون اساسی به جز یک بند پایان یافت. این بند مربوط به آزادی اعتقادات و ادای شعائر دینی است.
سلمانی گفت: پس از تصویب نهایی پیش نویس قانون اساسی مصر این پیش نویس برای عدلی منصور رئیس جمهور موقت ارسال خواهد شد تا دستور برگزاری همه پرسی برای آن را صادر کند.