رسانه‌های صهیونیستی: مردم غزه، بازسازی منازل خود را آغاز کرده‌اند پس از عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از مناطقی از غزه رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند که مردم مناطق تحت کنترل حماس، بازسازی منازل خود را آغاز کرده‌اند. یکی از ژنرال‌های ارتش صهیونیستی هم گفته که تناقض در اهداف جنگ و تحقق‌نیافتن آن‌ها باعث شده که «کلیدها را […]

رسانه‌های صهیونیستی: مردم غزه، بازسازی منازل خود را آغاز کرده‌اند
پس از عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از مناطقی از غزه رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند که مردم مناطق تحت کنترل حماس، بازسازی منازل خود را آغاز کرده‌اند.
یکی از ژنرال‌های ارتش صهیونیستی هم گفته که تناقض در اهداف جنگ و تحقق‌نیافتن آن‌ها باعث شده که «کلیدها را به حماس بدهیم تا بتواند خود را بازسازی کند»./اعتماد