انوار وب:  قاضی آمریکایی به خوراندن غذا به طور اجباری به کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند اجازه دادزندان گوانتاناموی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مطرح شد. قاضی آمریکایی به خوراندن غذا به طور اجباری به کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند اجازه داد.این عمل به دلیل تزریق غذا از بینی […]

انوار وب:  قاضی آمریکایی به خوراندن غذا به طور اجباری به کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند اجازه داد
زندان گوانتاناموی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مطرح شد.

قاضی آمریکایی به خوراندن غذا به طور اجباری به کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند اجازه داد.
این عمل به دلیل تزریق غذا از بینی که دردآور است سبب واکنش شد.

قاصی علیرغم ابراز درد زندانیان و وجود احتمال مرگ، اعلام کرد که این عملی صحیح است.
در زندان گوانتانامو 154محکوم زندانی است.
بیش از 100 زندانی یک سال قبل دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان به زور از سلول هایشان بیرون آورده شده و از بینی به آنها غذا تزریق می شود.
نظاران حقوق بشر اعلام می کنند که بسیاری از محکومین از درد به خود پیچیده و حتی خون استفراغ می کنند.
در این میان در تظاهرات اعتراض آمیز در مقابل کاخ سفید از اوباما خواسته شد تا این زندان را ببندد.
منبع: اخبار جهان اسلام