گاهی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- خودشان فقرا را به خانه خود دعوت می‌کردند. برخی اوقات به خانه آنها تشریف می‌بردند. حتی بعضی مواقع آنها را امر به صدقه می‌نمودند. در برخی مواقع از صحابه‌ی دیگر می‌خواستند تا آنها را مهمان کنند. برای ثروتمند شدن آنها دعا می‌فرمودند. فقرا را به صبر دعوت نموده […]

گاهی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- خودشان فقرا را به خانه خود دعوت می‌کردند.
برخی اوقات به خانه آنها تشریف می‌بردند.
حتی بعضی مواقع آنها را امر به صدقه می‌نمودند.
در برخی مواقع از صحابه‌ی دیگر می‌خواستند تا آنها را مهمان کنند.
برای ثروتمند شدن آنها دعا می‌فرمودند.
فقرا را به صبر دعوت نموده و با آنها احساس همدردی می‌کردند و با آنها در مورد فضیلت صبر بر فقر و نداری صحبت می‌کردند.
برخی مواقع آنها را به کسب و کار امر می‌کردند.